Zespół

Artur Kałużny

Prezes Zarządu

Franciszek Celm

Wice-Prezes

Eliza Hajdenrajch

Fotograf

Maciej Dadun

Specjalista ds. Kontaktu z kluczowymi klientami